RDS o pomocy państwa dla sektora motoryzacyjnego

RDS o pomocy państwa dla sektora motoryzacyjnego

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczy Leszek Miętek z OPZZ, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, w trakcie kolejnego posiedzenia, które odbyło się wczoraj (8 lipca 2020 r.), przeprowadził – na wniosek OPZZ – dyskusję dotyczącą sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym. OPZZ reprezentowali, obok członków Zespołu: Dariusza Potyrały i Mirosława Grzybka, eksperci: Bolesław Klimczak, Jacek Duraj, Stanisław Młynarczyk, Maciej Ratajczak, Grzegorz Bor, Alfred Ignac, Ireneusz Ćwir, Zygmunt Mierzejewski i Norbert Kusiak. Strona rządowa była reprezentowana przez Zbigniewa Gryglasa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Alinę Nowak, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mirosław Grzybek, prezentując w imieniu OPZZ stanowisko naszej centrali, zwrócił uwagę, że przemysł motoryzacyjny to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki w Polsce. W zakładach o profilu motoryzacyjnym pracuje obecnie około 400 tysięcy pracowników, w tym w bezpośredniej produkcji około 200 tysięcy osób. W związku z epidemią wirusa COVID-19 sytuacja przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego staje się coraz bardziej dramatyczna.

W kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. r., spadek produkcji sprzedanej pojazdów samochodowych wyniósł blisko 80%. Konsekwencją tego było przerwanie globalnych łańcuchów dostaw i wstrzymanie produkcji praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych – wskazał szef Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Tylko w województwie śląskim, od marca br. do maja br., pracę straciło około 3000 pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej oraz posiadających zatrudnienie na czas określony. Prognozy na najbliższy okres nie są niestety optymistyczne – alarmował Mirosław Grzybek. W ocenie ekspertów, w ciągu najbliższych 2-3 lat, nastąpi zmniejszenie sprzedaży o około 30-40% – będzie ono głębsze i dłuższe niż w okresie recesji z przełomu lat 2008/2009. Na dodatek, po 30 czerwca br., w większości zakładów motoryzacyjnych skończył się trzymiesięczny okres funkcjonowania pomocy udzielonej w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, co może doprowadzić do zwolnień na jeszcze większą skalę. W trakcie dyskusji członkowie Zespołu i eksperci wskazywali, że jedno miejsce pracy w bezpośredniej produkcji w przemyśle motoryzacyjnym generuje cztery miejsca pracy w sektorze okołomotoryzacyjnym. Dlatego bez pomocy państwa i wykreowania silnego impulsu do zakupu nowych samochodów, jak miało to miejsce w minionych latach, może dojść do masowych zwolnień. Wskazywano również na przykłady interwencji ekonomicznej innych państw w minionych latach i obecnie. Już dziś wiele krajów europejskich zapowiedziało pomoc finansową dla sektora motoryzacyjnego. Niemcy na przykład przyjęły pakiet naprawczy o wartości 130 mld euro, na który składają się obniżka podatku VAT o 3 % oraz dopłaty bezpośrednie do zakupu samochodów elektrycznych. Francja z kolei zamierza wydać ponad 8 mld euro dotacji, pożyczek oraz inwestycji w celu uzdrowienia sytuacji na krajowym rynku motoryzacyjnym. OPZZ, odnosząc się do propozycji pracodawców, aby na stale wydłużyć okres rozliczeniowy i wprowadzić konta czasu pracy, wyraziło pogląd, że wprowadzenie jakichkolwiek nowych regulacji prawnych wymaga uzyskania zgody strony związkowej. Zastosowanie takich rozwiązań jak np.: kurzarbeit (Niemcy) czy casa integrale (Włochy) nie może spowodować przerzucania kosztów pomocy na pracownika. Wydłużenie okresów rozliczeniowych z kolei musi wiązać się z wprowadzeniem obligatoryjnego rozliczania wynagrodzenia na stanowiskach produkcyjnych w systemie miesięcznym, określeniem miesięcznego limitu godzin lub dni pracy podlegających przekazaniu na konta czasu pracy oraz bezwzględną ochroną miejsc pracy w okresie zastosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zespołu Leszek Miętek zapewnił, że podejmie rozmowy ze stroną rządową w celu podpisania trójstronnego stanowiska Zespołu w tej sprawie. Uzyskał także zapewnienie, że do końca lipca br. Ministerstwo Rozwoju zwoła posiedzenie Zespołu branżowego do spraw przemysłu motoryzacyjnego na którym będzie kontynuowana dyskusja w tej sprawie. Ponadto zgodnie z ustaleniami Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokona przeglądu prac wszystkich zespołów trójstronnych.

Materiał opracowany przez OPZZ

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.