Region Wschodni IndustriAll 12-13 kwietnia 2023

Region Wschodni IndustriAll 12-13 kwietnia 2023

W dniach 12-13 kwietnia 2023 w Łańcucie miało miejsce spotkanie Regionu Wschodniego IndustraiAll w którym po raz pierwszy uczestniczyli związkowcy z Ukrainy. Zebrani dyskutowali na temat łamania praw człowieka i praw pracowniczych na terenach Ukrainy okupowanych przez Federację Rosyjską. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Misji Monitorującej Prawa Człowieka na Ukrainie, którzy podzielili się swoją pracą nad tym, jak najlepiej zgłaszać naruszenia praw związkowych. Sporo informacji zostało przekazanych o sytuacji gospodarczej, ekonomicznej i pracowniczej na Ukrainie. Dalsza część została poświęcone problem regionu wschodniego ( Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia) – wyzwaniom sprawiedliwej transformacji, zielonego ładu, kryzysowi energetycznemu, zakazowi po 2035 możliwości rejestracji w unii europejskiej samochodów spalinowych i jak te regulacje będą miały wpływ na miejsca pracy. Na zakończenie przedstawiciele poszczególnych delegacji przedstawili sytuację społeczno -gospodarczą i polityczną w swoich krajach.   

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.