Rusza kampania wyborcza OPZZ do struktur terytorialnych.

Rusza kampania wyborcza OPZZ do struktur terytorialnych.

Z dniem 1 września 2017 ruszyła kampania wyborcza do struktur terytorialnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w nowym układzie branż.

Obradująca Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w dniu 28 czerwca 2017 roku zdecydowała o powołaniu nowej branży „PRZEMYSŁ” w miejsce dotychczasowych trzech branż:

  • „Metalowcy” ( którą tworzyły 3 Federacje – Metalowcy, Hutnicy, Przemysł Elektromaszynowy),

  • „Przemysł Spożywczy, Rolnictwo i Turystyka” oraz

  • „Przemysł Odzieżowy i Skórzany”

Do nowo utworzonej branży zostały włączone również Ogólnopolskie Organizacje Związkowe działające w szeroko rozumianym przemyśle przetwórczym a przypisane do innych dotychczas branż ( pełny wykaz tych organizacji znajduje się na stronie internetowej OPZZ w zakładce – struktura )

Zarząd Federacji METALOWCY apeluje o czynne uczestniczenie w procedurze wyborczej tworząc Rady Powiatowe oraz kandydując do Rad Wojewódzkich OPZZ z ramienia Branży Przemysł. Jako Federacja METALOWCY jesteśmy najsilniejszą Organizacją tworzącą branżę Przemysł. Chcąc mieć realny wpływ na funkcjonowanie relacji samorząd terytorialny a OPZZ musimy aktywnie uczestniczyć w jesiennych wyborach. Pamiętajmy „Razem jesteśmy silniejsi”

 

Apel Zarządu

 

 

FZZ METALOWCY

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.