Siła informacji. Skuteczna wymiana informacji kluczem do skutecznej ochrony praw pracowniczych

Siła informacji. Skuteczna wymiana informacji kluczem do skutecznej ochrony praw pracowniczych

 

PROJEKT: The power of information Effective exchange as a key to effective protection of workers’ rights (Siła informacji. Skuteczna wymiana informacji kluczem do skutecznej ochrony praw pracowniczych)

Był realizowany przez Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek wraz z organizacjami partnerskimi z Macedonii Autonomous Trade Union of energy, mining and industry of Republic of Macedonia, Serbii Autonomous Trade Union of Metalworkers , Litwy Lithuanian Unification of Metal workers’ Trade Union, Bułgarii Syndical Federation of Machinebuilders and Metalworkers CL Podkrepa, Turcji  United Metalworkers’ Union w okresie grudzień 2016 – czerwiec 2018.

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w programu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw społecznych.

Publikacja, którą Państwu udostępniamy powstała jako podsumowanie projektu „The Power of information”, w nim związki zawodowe branży metalowej miały możliwość przyjrzeć się tematowi partycypacji pracowniczej, zrozumieć różnice między różnymi państwami w tym zakresie oraz poznać dobre praktyki.

Głównym celem był wzrost świadomości praw pracowniczych wśród związków zawodo­wych branży metalowej, co przełoży się na polepszenie jakości negocjacji i budowa­nia dobrych relacji z pracodawcą. Cel ten był uzupełniony analizą mechanizmów party­cypacji w europejskim sektorze metalowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji i konsultacji. Ważną rolę grało również wzmocnienie wizerunku związków za­wodowych branży metalowej w Europie, w szczególności w mediach i opinii publicznej.

Poza wartościami merytorycznymi, efektem projektu było wzmocnienie współpracy międzynarodowej między związkami zawodowymi branży metalowej z różnych krajów, a dzięki temu ugruntowanie ich pozycji na scenie społecznej. Niebagatelne znaczenie odgrywała obecność związków zawodowych, będących partnerami projektu spoza Unii Europejskiej (Serbia, Turcja, Macedonia) – dzięki ich perspektywie można było porównać europejski model prawny z modelami stosowanymi gdzie indziej oraz nawiązać współ­pracę branżową na poziomie ponad europejskim

W projekcie odbyły się następujące działania:

1. Spotkanie otwierające w Polsce

2. Szkolenie międzynarodowe – Macedonii

3. Krajowa analiza na temat praw pracowniczych i mechanizmów partycypacji pra­cowniczej przeprowadzona w Polsce, Macedonii, Serbii, na Litwie, w Bułgarii i Turcji

4. Sześć krajowych spotkań roboczych – analiza wyników ankiet na poziomie krajo­wym,

5. Wspólne seminarium międzynarodowe w Serbii

6. Konferencja finałowa w Turcji

7. Rozpowszechnianie rezultatów projektu na szczeblu związkowym

/Publikacja – pobieranie/

/Publication – download/

With financial support from the European Union

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.