Skuteczne i dobrze funkcjonujące ERZ w epoce postcovidowej – ZOOM

Skuteczne i dobrze funkcjonujące ERZ w epoce postcovidowej – ZOOM

W dniu 4 grudnia 2023 miało miejsce spotkanie online w ramach realizowanego przez Federację projektu-  Efektywne i dobrze funkcjonujące europejskie rady zakładowe (ERZ) w erze post-COVID” współfinansowanego przez Unię Europejską. To wirtualne spotkanie, zgromadziło przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i członków ERZ z Polski, Słowacji, Czarnogóry, Portugalii, Serbi, Hiszpanii i Turcji.

Omawiane tematy:

  • Kluczowe zagadnienia zidentyfikowane w badaniach: Perspektywa pracowników i pracodawców
  • Dogłębna dyskusja na temat kluczowych kwestii zidentyfikowanych w naszym badaniu, eksplorująca punkty widzenia zarówno pracowników, jak i pracodawców.
  • Opracowanie  wskaźników oceniających skuteczność ERZ  Zaangażowanie w tworzenie kluczowych wskaźników oceniających skuteczność ERZ w łagodzeniu negatywnego wpływu Covid-19 na procesy biznesowe.
  • Formułowanie zaleceń w celu usunięcia zidentyfikowanych niedociągnięć ERZ
  • Intensywna praca nad opracowaniem zaleceń mających na celu usunięcie niedociągnięć w efektywności ERZ, z dyskusjami kierowanymi moderowanymi przez eksperta-mediatora.

Wydarzenie to okazało się instrumentalne we wspieraniu dzielenia się wiedzą i innowacyjnych strategii wśród uczestników z różnych kontekstów biznesowych. Aktywne zaangażowanie przedstawicieli z różnych krajów wzbogaciło dialog, ujawniając praktyczne rozwiązania i zintegrowane podejścia.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.