Śląskie: spotkanie Przewodniczących ZOZ

Śląskie: spotkanie Przewodniczących ZOZ

W poniedziałek 8 listopada w siedzibie Okręgu Śląskiego w Katowicach spotkali się Przewodniczący ZOZ z terenu województwa. Otwierający spotkanie Przewodniczący Okręgu Stanisław Młynarczyk podsumował działalność Okręgu w trakcie ostatnich miesiącach dziękując jednocześnie za zaangażowanie w inicjatywy i wydarzenia organizowane przez Federacje. W dalszej kolejności uczestnicy przedstawili sytuację w poszczególnych zakładach oraz poinformowali o przebiegu zakończonych lub rozpoczętych negocjacjach płacowych. Uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący Federacji omówił aktualne inicjatywy Zarządu oraz podejmowane działania. Zaprezentował ostania Uchwałę Rady Dialogu Społecznego nr 101 stanowiącą o pomocy dla sektora motoryzacyjnego. Poinformował o przyjęciu przez Przewodniczącego OPZZ A. Radzikowskiego przewodnictwa w RDS i zwrócił się do zebranych aby wykorzystać ten fakt celem podjęcia inicjatyw legislacyjnych z korzyścią dla zatrudnionych. Na zakończenie dyskusja dotyczyła wyzwań jakie stawia Unia Europejska wobec neutralności klimatycznej, redukcji o 55 % emisji  CO2 do 2030, elektro-mobilności i sprawiedliwej transformacji. W ramach inicjatywy IndustriAll – Sprawiedliwa transformacja – Nic o nas bez nas zostało zrobione wspólne zdjęcie. 

MG.  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.