ŚLĄSKIE SZKOLENIE METALOWCÓW

ŚLĄSKIE SZKOLENIE METALOWCÓW

W dniach 6-7 czerwca 2014 Rada Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców zorganizowała dla przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych szkolenie połączone ze spotkaniem integracyjnym. W szkoleniu udział wzięło blisko 50 osób z kilkunastu zakładów województwa śląskiego. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji Metalowców Romuald Wojtkowiak, którzy uczestnikom przybliżył przebieg dyskusji programowej zakończonego w ubiegła sobotę VIII Kongresu OPZZ. Przewodniczący Rady Okręgu Śląskiego kol. Wilk Tadeusz poinformował zebranych o aktualnej sytuacji w ruchu związkowym. V-ce Przewodniczący Federacji kol. Młynarczyk Stanisław przedstawił przebieg dialogu, jaki jest obecnie prowadzony w Grupie Fiata na temat elastycznego czasu pracy.

W dalszej części kol. Grzybek Mirosław w trakcie prezentacji multimedialnej dotyczącej wyboru pomiędzy ZUS czy OFE – zaprezentował uczestnikom, jakiego wyboru dotyczy niełatwa decyzja, która musi dokonać członek OFE, pozostając w OFE lub wybierając ZUS.

Jak pokazał atmosfera spotkania i co podkreślali w dyskusji uczestnicy – watro organizować takie spotkania, ponieważ każde szkolenie związkowe zdecydowanie niesie z sobą wartości dodane.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.