SNZZ Elektrochemików EXIDE w Poznaniu po wyborach

SNZZ Elektrochemików EXIDE w Poznaniu po wyborach

W poniedziałek 14 lutego 2022 członkowie SNZZ Elektorochemików EXIDE w Poznaniu podsumowali mijającą kadencje 2017 – 2021. Zebranie  otworzył Przewodniczący Związku Alfred Ignac witając delegatów oraz V-ce Przewodniczącego Federacji Piotra Kursatzky przekazując dalsze prowadzenie obrad kol. Łukaszowi Rogackiemu. Delegaci  po wysłuchaniu  sprawozdań z prac Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieli absolutorium za miniony okres. Następnie zostały wybrane nowe władze Związku na kolejną kadencję – Przewodniczącym Związku został kolega Alfred Ignac a skład Zarządu uzupełnili Karolina Elegańczyk, Emilia Różańska, Krzysztof Grześkowiak, Krzysztof Kleibert, Henryk Kubik, Piotr Laskowski, Łukasz Rogacki, Andrzej Rybus. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Przemysław Baryga, Sławomir Biliński, Paweł Kwaśny. V-ce Przewodniczący Federacji pogratulował koleżanką i kolegą wyboru do władz związku i życzył owocnej pracy na niwie związkowej. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.