Społeczny sektor metalowy

Społeczny sektor metalowy

W dniach 14-15 czerwca 2021 roku w ramach  projektu „Społeczny sektor metalowy – Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny” który realizowany jest ze wsparciem Funduszy Norweskich, odbyło się szkolenie, w formie stacjonarnej, poświęcone procesowi aktywizacji i wzmocnienia dialogu społecznego w sektorze metalowym na terenie zakładu pracy. W szkoleniu wzięli udział członkowie organów statutowych Federacji oraz członkinie i członkowie Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 35 osób. Zajęcia prowadził mecenas dr Liwiusz Laska. Główne wątki szkolenia dotyczyły: negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów – rola i zadania Zakładowej Organizacji Związkowej, prawo do informacji, poszczególne etapy sporu zbiorowego – rokowania, mediacje, arbitraż, referendum, strajk

Joanna Dąbrowska

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.