Społeczny sektor metalowy

Społeczny sektor metalowy

Społeczny sektor metalowy

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce realizując projekt: Społeczny sektor metalowy – Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny” przy wsparciu funduszy norweskich, w dniach 18 -19 marca przeprowadziła spotkanie szkoleniowe z wykorzystaniem platformy ZOOM, ze względu na obecna sytuację związaną z pandemia COVID-19.

Celem warsztatu było przyczynienie się do aktywizacji i wzmocnienia dialogu społecznego w sektorze metalowym w celu wprowadzenia różnych aspektów programu najlepszych praktyk dialogu społecznego w Polsce poprzez rozpowszechnianie wiedzy o układach zbiorowych i ich prawidłowym wdrażaniu na poziomie przedsiębiorstw. W spotkaniu udział wzięło 20 przedstawicieli naszej Federacji, którzy w trakcie dwóch kolejnych dni wysłuchali wykładów mec. Liwiusz Laska oraz wymienili się doświadczeniami z zakresu działalności w Zakładowych Organizacjach Związkowych. Kolejne warsztaty w ramach tego projektu są przewidziane na przełomie sierpnia i września. Uczestnicy spotkania wspólnie podkreślili, że planowany warsztat powinien mieć już charakter stacjonarny.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.