Spór zbiorowy w Śrubena Unia Żywiec

Spór zbiorowy w Śrubena Unia Żywiec

W czwartek 19 listopada 2020 miały miejsce rokowania w ramach trwającego sporu zbiorowego pomiędzy Organizacjami Związkowymi działającymi w Śrubena Unia Żywiec a Zarządem Spółki w obecności mediatora. Przyczyną sporu to wypowiadania umów o prace najbardziej doświadczonym pracowników z 30-40 letnim stażem pracy, oraz wypowiedzenie w dniu 25 września 2020 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wypowiadając układ, Zarząd Spółki ma zamiar pozbawić długoletnich pracowników, wysokiej klasy fachowców, nagród jubileuszowych i korzystniejszych niż w kodeksie pracy odpraw emerytalnych. W związku z powyższym działaniami dyrekcji, biorąc pod uwagę skalę strat pracowniczych dniu 30 09 2020 r. „Związek Zawodowy Pracowników Śrubena Unia” wraz z „NSZZ Solidarność” wspólnie weszły w spór zbiorowy z pracodawcą, oczekując odstąpienia od wypowiedzenia układu zbiorowego i wdrożenia podwyżek płac, których nie było od końca 2019 r. W trakcie rokowań w obecności mediatora, Organizacje Związkowe przedstawiły propozycję rozwiązania sporu a pracodawca zobowiązał się do rozważenia tych propozycji. Dalsza część rokowań jest planowana na dzień 03 12 2020 r. Powyższe działania Dyrekcji mają miejsce tuż po zakończeniu obowiązywania w zakładzie „Tarczy Antykryzysowej” jak widać tarcza na krótko ochroniła pracowników. Ciekawa inicjatywa w dniu 28 września 2020 wykazał się pracodawca gdzie podczas  zorganizowanego spotkania z wszystkimi pracownikami  ogłosić „wspaniałą” nowinę.

Pan Prezes zaoferował pracownikom, modną ostatnio kwotę 500 plus ! Ta  jednorazowa „nagroda” miała być zachętą w przypadku wyrażenia zgody na  podpisanie porozumienie zmieniającego indywidulane warunki płacowe na gorsze niż te gwarantowane przez ZUZP! Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej http://zzpsrubena.pl

Jerzy Bednarz

Przewodniczący Związku Zawodowego Śrubena Unia w Żywcu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.