Spotkanie branży Metalowcy OPZZ

Spotkanie branży Metalowcy OPZZ

 

W dniach 14-16 września 2015 w miejscowości Mikorzyn koło Konina miało miejsce spotkanie branży Metalowcy OPZZ, w którą wspólnie tworzą Federacja Związków Zawodowych „METALOWCY”, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych oraz Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.

Przedstawiciele branży przedyskutowali aktualną sytuację w ruchu związkowych ze szczególnych uwzględnieniem bulwersujących pomysłów, jakie obecnie prezentuje w mediach Platforma Obywatelska dotyczące radykalnego ograniczenia praw związkowych.

Związkowcy rozmawiali o godzinowej płacy minimalnej, ograniczeniu umów śmieciowych, które wchodzą w życie w lutym przyszłego roku, podwyższeniu płacy minimalnej ( projekt rządowy zakłada jej wzrost do kwoty 1850 zł), projektach zmian emerytalnych, waloryzacji funduszu socjalnego oraz rent i emerytur.

Poszczególne Federacje zaprezentowały aktualną sytuację w poszczególnych gałęziach przemysłu i sytuacjach w zakładach pracy.

Nastąpiła wymiana zadań i poglądów na temat zbijających się wyborów parlamentarnych.

Uczestnicy spotkania jednoznacznie poparli aby kolega Przewodniczący Stanisław Janas ( ZZPE ) reprezentował branże Metalowa w Rady Dialogu Społecznego, która zgodnie ustawą z dnia 24 lipca 2015 z zastąpiła komisję trójstronną.

Już najbliższy czas pokaże czy ta nowa forma dialogu, rozmów i konsultacji pomiędzy rządem pracodawcami i związkami zawodowymi spełni pokładane w niej oczekiwania.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.