Spotkanie członków Sektora Motoryzacyjnego

Spotkanie członków Sektora Motoryzacyjnego

W dniach 28 i 29 września 2010 w Brukseli odbyło się spotkanie członków Sektora Motoryzacyjnego w ramach Europejskiej Federacji Metalowców – EMF, w którym uczestniczyło dwóch przedstawicieli naszej Federacji.

Dyskusja została podzielona trzy tematy :

  1. Zacieśnianie współpracy w sektorze motoryzacyjnym poprzez tworzenie sieci pozwalającej na wymianę informacji z uwzględnieniem zachodzących zamian w Europie w kontekście dialogu społecznego,

  2. Prezentacja przez poszczególnych uczestników konferencji informacji o sytuacji przemysłu motoryzacyjnego w danym kraju unijnym z uwzględnieniem konkretnego producenta samochodów osobowych – perspektywy rozwoju,

  3. Nowe inicjatywy i zmiany zachodzące w motoryzacji w Europie w ciągu najbliższych lat, a perspektywa utrzymania obecnego stanu zatrudnienia,

A.

Wszyscy biorący udział w dyskusji uczestnicy, jednoznacznie podkreślili że należy w dalszym ciągu zacieśniać współpracę w ramach sektora motoryzacyjnego ze szczególnym położeniem nacisku na wymianę informacji o sytuacjach u poszczególnych producentów i ich kooperantów. Wymiana rozwiązań jakie zostały zastosowane w konkretnym zakładzie, a także wymiana informacji dotycząca osiągniętych pakietów np. ekonomicznych, to coś co jest niezmiernie potrzebne poszczególnym Organizacjom Związkowym w trakcie prowadzenia własnych negocjacji nad zawieraniem umów społecznych. To zasadniczy fundament pod tworzeniem wspólnej sieci.

B.

Po zaprezentowaniu raportów krajowych o sytuacji u poszczególnych producentów można wyciągnąć jeden zasadniczy wniosek – Europa powoli wychodzi z kryzysu jaki dosięgną ten sektor na przełomie 2008/2009. Praktycznie wszystkie fabryki karoseryjne na koniec tego roku w stosunku do roku ubiegłego zanotują znaczy wzrost produkcji.

Jak zaznaczyli w swoim raporcie niemieccy koledzy z IG Metal, producenci zwłaszcza luksusowych marek – BMW, Mercedesa, Audi czy Porsche zanotowali ogromne zainteresowania swoimi samochodami zwłaszcza od nowobogackiej klienteli z Chin. Niektórzy z wymienionych producentów uruchomili nawet pracę na 3 zmianie. Zwiększenie zatrudnienie nastąpiło wyłącznie poprzez przyjęcia pracowników tymczasowych z agencji pracy (skąd my to doskonale znamy).

Dość dramatyczna sytuacja jest w Antwerpii gdzie GM/Opel zastanawia się nad zamknięciem tego zakładu. Jednak jak zaznaczyli belgijscy koledzy w grę wchodzi również ewentualny chiński inwestor ! W dyskusji panelowej jednym z głównych tematów było wykorzystywanie przez producentów samochodów mechanizmów elastycznego czasu pracy, który powoli staje się elementem nowej organizacji pracy we wszystkich zakładach. O ile w krajach tzw. starej Unii funkcjonuje on od kilku ładnych lat, to w państwach europy wschodniej powoli wchodzi w proces legislacyjny. W Czechach ustawodawstwie państwowym funkcjonuje banku czasu pracy w ilości 120 godzin rocznie (15 dni), który podlega rozliczeniu w ciągu danego roku. W Polsce na tą chwilę tylko niektóre zakłady wykorzystają ten element, który jest zapisany wyłącznie w porozumieniach wewnątrzzakładowych.

C.

Prowadzący konferencje w trakcie omawiania perspektyw rozwoju motoryzacji w Europie sporo uwagi poświecili samochodom elektrycznych i hybrydowych oraz ich ewentualnemu wpływu na utrzymania obecnego stanu zatrudnienia. Ponieważ ewentualny gwałtowny rozwój silników elektrycznych w samochodach może mieć negatywny wpływ na jego stan. Dla przypomnienia europejski przemysł motoryzacyjny wraz z dostawcami i kooperantami zatrudnia ok. 12 milionów osób. Dane sondażowe mówią o ok. milionie samochodów elektrycznych na rynku europejskim w kontekście roku 2020, ale na razie barią pozostaje cena auta ok. 30 tyś euro, która nawet na tak zasobny jak europejski rynek jest dość znaczącą barierą.

Na zakończenie spotkania większość uczestników przyłączyła się do organizowanej w tym dniu przez EKZ ogólnoeuropejskiej manifestacji na ulicach Brukseli przeciw przerzucaniu kosztów kryzysu na społeczeństwo.

 

Mirosław Grzybek – FZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.