Spotkanie krajowe w ramach projektu „Put the Pedal”

Spotkanie krajowe w ramach projektu „Put the Pedal”

W piątek 3 lutego w ramach projektu „Pud the Pedal”  – wciśnij pedał do dechy! ( czyli – Szybka  reakcja na kryzys związany z COVID-19 w przemyśle metalowym UE ) którego liderem jest bułgarska centrala związkowa SFMM CL Podkrepa a partnerem Federacja ZZ Metalowców i Hutników miało miejsce spotkanie krajowe mające na celu promocje projektu i zaprezentowanie najważniejszych celów: 

  • jak sektor metalowy poradził sobie z pandemią i jej skutkami, 
  • podnoszenie świadomości pracowników na temat promowanych przez UE mechanizmów informowania, konsultacji i uczestnictwa w firmach, w szczególności rad zakładowych/ERZ;
  • promocja rozwiązań w celu opracowania dostosowanych do przedsiębiorstwa środków na rzecz wspólnej strategii walki z kryzysem wywołanym przez COVID-19 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Okręgu Śląskiego, którzy w trakcie spotkania omówili również aktualną sytuację z macierzystych zakładach pracy.  

Link do strony projektu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.