Spotkanie Młodych Metalowców

Spotkanie Młodych Metalowców

Zarząd realizując deklaracje programową IX Zjazdu Federacji Związków Zawodowych Metalowców, organizuje w dniach 22 – 23 września 2016 w Warszawie (w siedzibie Federacji) spotkanie Młodych Metalowców.

Zasadniczym celem spotkania się młodych ludzi zrzeszonych w naszych Zakładowych Organizacjach Związkowych jest stworzenie mostu pokoleniowego pomiędzy starszymi doświadczonymi działaczami związkowymi a młodym aktywem związkowym w postaci powołania i funkcjonowania w ramach naszej Federacji Komisji Młodych.

Do głównych zadań stawianych przed Komisją Młodych będzie propagowanie ruchu związkowego wśród młodych pracowników w macierzystych zakładach pracy, zachęcanie ich aktywnego udziału w działaniach ZOZ, uczestniczenie w szkoleniach na temat prawa pracy, prawa związkowego i technik negocjacyjnych.

Komisja Młodych powinna się stać się autentycznym miejscem wymiany myśli, poglądów i opinii a także forum otwartej dyskusji na temat istotnych kwestii dotyczących młodego pokolenia.

Młodzi związkowcy zrzeszenie w naszej Federacji zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu proszeni są o kontakt z Przewodniczącymi poszczególnych Rad Okręgów.

 

Mirosław Grzybek

FZZ Metalowcy

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.