Spotkanie Młodych

Spotkanie Młodych

W dniach 29-30 września 2017 w Warszawie (w siedzibie Federacji) miało miejsce spotkanie Młodych Metalowców. Jest to kontynuacja rozpoczętego w tamtym roku cyklu spotkań młodych działaczy naszej Federacji, będących jej przyszłością. W spotkaniu wzięło udział 21 osób reprezentujące 6 okręgów ( wielkopolski, warszawski, lubelski, podkarpacki, dolnośląski, łódzki ) W pierwszym dniu przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zapoznał uczestników spotkania z prawnymi zagadnieniami funkcjonowania Zakładowej Organizacji Związkowe, ze szczególnym uwzględnieniem obustronnych zobowiązań na linii pracodawca – związek zawodowy. W drugiej części trenerka fundacji COZZ ( Centrum Organizowania Związków Zawodowych ) zaprezentowała sposób budowania Związku Zawodowego poprzez poszerzanie bazy związkowej w najbliższym otoczeniu swojej pracy ( zespole, wydziale, zakładzie). W drugim dniu w trakcie dyskusji z przedstawicielami Zarządu Federacji, młodzi zeprezentowani swoje spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące ich wizji funkcjonowania związków zawodowych. Na zakończenie została podjęta wspólna deklaracja kolejnego spotkania w pierwszym kwartale przyszłego roku.Galeria

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.