Spotkanie Rady Okręgu Dolnośląskiego

Spotkanie Rady Okręgu Dolnośląskiego

W dniu 08.04.2022r w siedzibie Rady Okręgu Dolnośląskiego  FZZ Metalowców i Hutników odbyło się przedświąteczne posiedzenie członków Rady Okręgu. W części merytorycznej  podsumowując pierwszy kwartał 2022roku przewodniczący zakładowych organizacji związkowych podzielili się informacjami z zakresu prowadzonej działalności związkowej na terenie  macierzystych zakładów pracy. Omówiono sytuację ekonomiczną ,stan zatrudnienia oraz uzwiązkowienia w poszczególnych zakładach. Druga część posiedzenia miała charakter uroczysty.

Kolega Jan Paciorkowski w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę zakończył czynną działalność związkową w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Pełniąc  przez wiele lat funkcję przewodniczącego międzyzakładowej organizacji związkowej MOZ Robert Bosch  oraz członka Rady Okręgu Dolnośląskiego miał wielki wkład w rozwój ruchu związkowego służącego wszystkim zatrudnionym. Brał czynny udział w życiu Rady Okręgu. Koleżanki i koledzy wspominając minione lata złożyli serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę wręczając koledze Jankowi pamiątkowy prezent, życząc jednocześnie dużo szczęścia i zdrowia oraz spełnienia osobistych marzeń na następne lata życia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wszyscy członkowie Rady złożyli sobie życzenia Świąteczne.

Lucjan Machul 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.