Spotkanie Rady Okręgu Śląskiego

Spotkanie Rady Okręgu Śląskiego

W dniu 22 października 2015 w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych w Katowicach miało miejsce spotkanie członków Rady Okręgu, w której uczestniczyli przedstawiciele Oddziału ZUS w Chorzowie.

W pierwszej części spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji w ruchu związkowym ze szczególnym uwzględnieniem niedzielnych wyborów parlamentarnych oraz sytuacji w poszczególnych zakładach pracy.

W drugiej części pracownicy ZUS przybliżyli uczestnikom najnowsze zamiany w ustanie o zabezpieczeniu społecznym, które obwiązują po dniu 1 maja 2015 roku, dotyczące możliwości ponownego wyliczenia kapitału początkowego mającego zasadniczy wpływ na wysokości emerytury.

Z nowelizacji tej mogą skorzystać osoby, które pracowały dłużej niż jest to wymagane przez przepisy. Głównie kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym, osoby studiujące przed 1999 rokiem, a także urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku i pracujące przed reformą emerytalną a posiadające dość długi okres składkowy w nowym systemie. We wszystkich ewentualnych wątpliwościach najlepiej skonsultować się z najbliższą placówką ZUS.

Prelegenci przybliżali zebranym zasady emerytur częściowych, z których w obecnej chwili głównie korzystają mężczyźni po ukończeniu 65 lat – pobierając 50 % przyszłej emerytury i kontynuując dalsze zatrudnienie. Panie z tych rozwiązań mogą skorzystać po 62 roku życia. Bardzo istotnym elementem było przypomnienie zabranym, że osoby, które do końca 1998 roku spełniły kryteria do wcześniejszych emerytur za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i nie przeszły na emeryturę pracując dalej. W momencie złożenia wniosku emerytalnego powinny zawnioskować o rewaloryzację kapitału początkowego, co może skutkować dość znacznym wzrostem przyszłego świadczenia.

Na zakończenie przedstawiciele ZUS odpowiadali na liczne pytania zabranych.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.