Spotkanie szkoleniowe Społecznych Inspektorów Pracy

Spotkanie szkoleniowe Społecznych Inspektorów Pracy

W dniach 8 9 kwietnia 2019 w siedzibie Federacji miało miejsce spotkanie szkoleniowe Społecznych Inspektorów Pracy prowadzących działalność w branży metalowej i hutniczej. Tematyką szklenia były prawne zagadnienia ochrony pracy zaprezentowane przez kol. Renata Górna przedstawicielkę OPZZ w Sejmowej Radzie Ochrony Pracy. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dochodzenie powypadkowe, udział SIP w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy omówione przez przedstawiciel Okręgowej PIP w Warszawie.

W drugim dniu uczestnicy szkolenia wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Sejmowej Rady Ochrony Pracy poświęconej Światowemu Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy. Sesja miała miejsce w Sali Kolumnowej budynku Sejmu co umożliwiło uczestnikom na zwiedzenie polskiego parlamentu.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.