Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego

 

Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego Federacji Związku Zawodowego „Metalowcy” z siedzibą w Warszawie zorganizowała w dniach 10 – 12 lipca 2015 roku w Płocku szkolenie związkowe dla członków organizacji zrzeszonych w Radzie połączone z posiedzeniem Rady Okręgu.

Temat szkolenia: „Spór zbiorowy w zakładzie pracy, fazy sporu, mediacja, strajk ostrzegawczy, strajk, rodzaje strajków – uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej”. Ważnym tematem poruszonym podczas szkolenia było omówienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku dotyczącego zrzeszania się pracowników w ramach związków zawodowych. Szkolenie poprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również członkowie organizacji związkowych zrzeszonych przy Radzie OPZZ w Płocku i powiatu płockiego.

Podczas pobytu w Płocku członkowie Rady Okręgu mieli możliwość zwiedzenia i poznania systemu produkcji w CNH Industrial Polska Sp z.o.o. w Płocku – producenta maszyn rolniczych.

Dodatkowo delegacja odwiedziła Urząd Miasta Płocka, gdzie odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka – Andrzejem Nowakowskim, podczas którego czestnicy mieli możliwość dowiedzenia się o najważniejszych zrealizowanych i przyszłych inwestycjach miejskich oraz poruszone zostały kwestie związane z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie miasta Płocka.

W spotkaniach uczestniczyli Romuald Wojtkowiak – przewodniczący FZZ „Metalowcy” oraz Magdalena Dura – wiceprzewodnicząca FZZ „Metalowcy”.

W sobotni wieczór delegacja została zaproszona na piknik integracyjny Związku Zawodowego „Metalowcy” zrzeszonego przy CNH Industrial Polska w Płocku, gdzie zabawa trwała do białego rana.

/galeria zdjęć/

PRZEWODNICZĄCY

RADY OKRĘGU MAZOWIECKIEGO – PODLASKIEGO

FEDERACJI ZW. ZAW. „METALOWCY”

Lech Latarski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.