Spotkanie w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Spotkanie w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Sytuacja wielu firm energochłonnych zaczyna być niepokojąca. Informacje przekazywane przez organizacje związkowe były powodem wizyty w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Przewodniczącego OPZZ  Andrzeja Radzikowskiego i Przewodniczącego Federacji. Inicjatorem spotkania był Związek Zawodowy Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” SA.  Huta  jest jednym z niewielu zakładów energochłonnych, która do produkcji używają łącznie – koksu, gazu i energii elektrycznej, czyli czynników najbardziej drożejących w obecnym czasie. O drastycznej sytuacji firmy związkowcy zostali powiadomieni z początkiem sierpnia, wtedy Zarząd HCM określił temat bardzo prosto „jak wy nie załatwicie nic to my do końca roku mamy wypłacić zobowiązania wobec załogi i zakończymy działalność”

Związek Zawodowy Pracowników Huty Cynku wraz z pozostałymi organizacjami dojęli działania celem utrzymania 800 miejsc pracy. Wspólnie wystąpili do central związkowych, przesłali pisma do Prezydenta RP, premiera, marszałków sejmu i senatu, ministrów, właściciela. Zorganizowali spotkania z władzami samorządowymi aby przedstawić konsekwencje upadku huty dla regionu. Zaproszono do zakładu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W efekcie prowadzonych rozmów, Pani Dyrektor zobowiązała się do wdrożenia przez urząd programu aktywizacji zawodowej dla pracowników HCM w wypadku zwolnień z pracy w HCM. Zarząd HCM spotkał się w tym czasie z Wojewodą Śląskim i przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prezes Mirosław Indyka wystąpił do minister Anny Moskwy z prośbą o rozważenie mechanizmów pomocy.

Przewodniczący OPZZ poinformował hutniczych związkowców o inicjatywach podejmowanych przez inne organizacje członkowskie OPZZ (m.in. Krajowy ZZ Ciepłowników) na rzecz ochrony przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce, a tym samym zagrożonych miejsc pracy. Andrzej Radzikowski, będący w tym roku przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, wniósł tę sprawę na jej forum jako jeden z priorytetów. OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmował adekwatne kroki w miarę jej rozwoju. Jeśli Rząd nie wprowadzi wzorem innych krajów Unii Europejskiej programu dopłat do firm energochłonnych, to praktycznie przemysł ten w Polsce zniknie. 

Piotr Kursatzky 

V-ce Przewodniczący Federacji 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.