Spotkanie z europosłem Markiem Baltem.

Spotkanie z europosłem Markiem Baltem.

22 listopada w Radzie OPZZ Województwa Śląskiego z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce kol. Piotra Kursatzky przy współpracy Przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Powiatu Tarnowskie Góry kol. Marka Gaika w obecności Przewodniczącego Śląskiej Rady OPZZ kol. Wacława Czerkawskiego oraz zaproszonych Wiceprzewodniczących Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. kol. Józefa Kawulę i kol. Tomasza Ziołka odbyło się spotkanie z europosłem Markiem Baltem.

 Poseł jest członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a przeszłości przez kilkanaście lat był Dyrektorem Stalowni w Hucie Częstochowa. Jego obecność i wiedza pozwoliły na merytoryczną dyskusję o zagrożeniach dla hutnictwa w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce najtrudniejsza sytuacja jest w krakowskim oddziale AMP, choć w wielu hutach jest podobnie. Podczas spotkania wyczerpująco omówiono problemy Krakowskiej Huty, wystąpienia i akcje protestacyjne związków zawodowych, a także planowane kolejne kroki w obronie miejsc pracy. Przewodniczący wskazali na zagrożenia nie tylko dla branży hutniczej, ale i dla górnictwa, transportu i dla całego przemysłu metalowego w Polsce. W tragicznej sytuacji znajdą się Spółki współpracujące z tymi branżami. Może to generować utratę miejsc pracy dla tysięcy pracowników. Sytuacja taka spowodowana jest brakiem zdecydowanych kroków ze strony naszego Rządu, jak również bezczynnością Unii Europejskiej. Wysokie opłaty emisyjne i brak ceł zaporowych na tanią stal z zagranicy dają pretekst Zarządowi AMP dla wyłączenia części Surowcowej w Krakowie. Pan Marek Balt z uwagą wysłuchał obaw i argumentów. Poinformował, że w najbliższych dniach rozpoczną prace poszczególne Komisje w Europarlamencie i wtedy będzie chciał przekazać to wszystko, co usłyszał na spotkaniu i pozyskać wszystkich, którym nie są obojętne problemy hutnictwa w Europie. Niestety nie będzie to łatwe, gdyż bardzo silne jest lobby ekologiczne, z którym trudno walczyć na argumenty. Nie przemawia do nich nawet fakt, że Europa przoduje w ekologii i emituje zaledwie ok. 12% globalnej wielkości CO2. Na szczęście wg słów Europosła mamy poparcie i zrozumienie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Ursuli von der Leyen.

Na zakończenie spotkania Marek Balt stwierdził, że w najbliższym czasie postara się przyjechać do Krakowa, by przekazać związkom informacje o postępach działań dotyczących hutnictwa w Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.