Spotkanie z SOP w Katowicach

Spotkanie z SOP w Katowicach

W dniu 7 grudnia 2022 roku w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji Związków zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ochrony Pracy w  na którym uczestniczyli: Piotr Kursatzky – Przewodniczący Śląskiego Okręgu Federacji, Krzysztof Galbarczyk – Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia w Katowicach i zarazem członek ZG SOP, Zenon Zelka – Członek Zarządu Oddziału w Katowicach, Adam Beluch – Ekspert Stowarzyszenia, Roman Adler – sekretarz Zarządu Oddziału i zarazem Redaktor Naczelny Kwartalnika SOP Okręgu

Tematem spotkania i wspólnej dyskusji było: Informacja o Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych , które odbyły się w Federacji, omówienie działania Oddziału i ZG SOP w roku 2022, omówienie realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Federacją a Stowarzyszeniem. Ponadto kol. Piotr Kusatzky przedstawił polityki krajów w UE chroniące konsumentów przed rosnącymi cenami energii. Na koniec spotkania złożono sobie życzenia Świąteczno-Noworoczne.

Piotr Kursatzky 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.