Spotkanie ZOZ przemysłu motoryzacyjnego

Spotkanie ZOZ przemysłu motoryzacyjnego

W dniu 9 marca 2020 w Katowicach w siedzibie Rady Okręgu Śląskiego miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w przemyśle motoryzacyjnym zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz Konfederacji Pracy OPZZ. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedstawicieli 11 zakładów z sektora automotive prowadzących działalność produkcyjną w Polsce ( FCA Poland S.A. Tychy/ Bielsko-Biała, Norma Polska Sp z o.o. Sławniów, Exide Techonologies Poznań, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, GKN Drivline Oleśnica, Bosch Mirków, Chassis Brakes International, Toyta Motor Manufacturing Wałbrzych i Oława oraz Solaris Bus Bolechowo oraz Gedia Poland z Nowej Soli. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się podstawowymi informacjami dotyczącymi systemów płacowych, warunków wynagradzania i dodatków obowiązujących w ich macierzystych zakładach.

W wspólnej dyskusji zostały zaprezentowane wartości obowiązujące przy wyliczeniach wysługi lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych. Zostały omówione wyniki tegorocznych rozmów i negocjacji płacowych w poszczególnych firmach. Wzrost poziom tegorocznych płac waha się w przedziale od 4 do 7 % co przekłada się na zwiększenie płac miesięcznej od 250 do 400 zł. Przedstawiciel Solarisa Bus zaprezentował sytuacje po przeprowadzonym strajku ostrzegawczym i przygotowaniach do referendum strajkowego. Na zakończenie uczestnicy zgodnie zaakceptowali kontynuowanie spotkań i wymianę doświadczeń. Zostało również zaplanowane kolejne spotkanie, które mają zorganizować koledzy z Konfederacji Pracy.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.