Spotkanie związkowców Alstom w Katowicach

Spotkanie związkowców Alstom w Katowicach

W dniu 05.03.2021 w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników odbyło się spotkanie, na które zostały zaproszone wszystkie działające w Alstom organizacje związkowe(9 organizacji).

W związku z pandemią Covid -19 spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem zakupionej przez Federację platformy ZOOM.

Głównym tematem spotkania było współdziałanie związków zawodowych w celu ochrony i tworzenia godnych miejsc pracy w nowej organizacji Alstom. Przewodniczący związków zawodowych wymienili się informacjami na temat aktualnej sytuacji w spółkach i etapach prowadzonych negocjacji płacowych. Rozmowy dotyczyły także nowego porozumienia o Europejskim Forum Pracowniczym Alstom (EWF) ,które jest bardzo ważnym organem służącym do informowania i konsultacji z Pracownikami.

Na koniec uzgodniono, że spotkania będą odbywać się cyklicznie w celu koordynacji wspólnych działań związków zawodowych.

W imieniu uczestników spotkania pragnę podziekować Przewodniczącemu Okręgu Śląskiego Federacji Stanisławowi Młynarczykowi za przygotowanie spotkania a także wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizacje.

Informacje o Alstom: Producent pojazdów szynowych i systemów sterowania ruchem kolejowym. Zatrudnienie 75000 Pracowników w tym 46000 w Europie, a w Polsce 4000.Roczne obroty około 16 miliardów euro.

 

Przewodniczący ZZMB

Jacek Murawski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.