Spotkanie związkowe Poznań 2015

Spotkanie związkowe Poznań 2015

W dniu 26 sierpnia 2015 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli największych Central Związkowych w Polsce z przedstawicielami Niemieckiej Centrali Związkowej IG Metal liczącej 2.5 miliona członków.

Stronę niemiecką reprezentowali:

Wolfgang Lemb

Olivier Hobel

Thomas Meschkank

Gabriele Ibrom

Maria Scholz

Joachim Faehrmann

Stronę polską reprezentowali:

Konfederacja Metalowcy i OPZZ NSZZ Solidarność

Romuald Wojtkowiak Bogdan Szozda

Eugeniusz Sommer Andrzej Karol

Stanisław Janas Dorota Walczyńska

Adam Mreńca Przemysław Rzepecki

Bogdan Kaczmarek

W trakcie spotkania poruszanych było wiele tematów związanych z działalnością Związków w krajach Unii Europejskiej oraz roli związków w zakładach pracy. Dużo było dyskusji na temat Komisji Europejskiej w zakresie programu polityki przemysłowej opracowanego przez Panią Elżbietę Bieńkowską. Zarówno program jak i praca Pani E. Bieńkowskiej w Komisji Europejskiej jest bardzo krytycznie oceniana przez związki zawodowe zarówno w Polsce, jak i w całej Unii.

Strona niemiecka zaproponowała, aby między naszymi Centralami utworzono Projekt Inicjatywy Partnerskiej na przykładzie Projektu jaki ma IG Metal w USA i na Węgrzech.

Projekt ten miałby na celu współpracę związkową w zakładach niemieckich, które działają na terenie Polski.

Dużo dyskutowano na temat pozyskiwania nowych członków związków, a zwłaszcza młodzieży. Będą organizowane wspólne spotkania młodych członków związków w ramach wymiany między polskimi a niemieckimi związkami. Niestety w porównaniu z niemieckimi Kolegami nie mogliśmy się zbytnio pochwalić, gdyż sam tylko IG Metal w ubiegłym roku pozyskał 100 000 nowych Członków.

Na pewno duży wpływ na to miał niewątpliwy sukces związków, jakim było podniesienie płacy minimalnej, która obecnie wynosi 8.5 Euro na godzinę .

Poruszono temat wieku emerytalnego, który w Niemczech po roku 2020 wyniesie 67 lat .

Obowiązuje jednak prawo, że na pełną emeryturę można odejść po 45 latach pracy nie zależnie od wieku.

Dyskusja była bardzo ciekawa i rzeczowa, mam nadzieję, że przyczyni się ona do dalszej współpracy oraz zmobilizuje zwłaszcza związkowców z Polski do jeszcze lepszej pracy, abyśmy mogli się pochwalić większym uzwiązkowieniem, ale przede wszystkim wyższymi płacami i aby płaca minimalna w Polce mogła starczyć na normalne życie.

 

Pozdrawiam Przewodniczący MZZ Adam Mreńca

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.