Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu IndustriAll Europe Trade Union Madrid 2016, na temat polityki zatrudnienia.

Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu IndustriAll Europe Trade Union Madrid 2016, na temat polityki zatrudnienia.

W międzynarodowym kongresie IndustriAll Europe Trade Union w Madrycie Konfederację Związków Zawodowych OPZZ Metalowcy w Polsce reprezentował Zarząd Konfederacji w składzie przewodniczący Romuald Wojtkowiak; wiceprzewodniczący Eugeniusz Sommer i Stanisław Janas; sekretarz generalny Bogdan Kaczmarek oraz Łukasz Jarczyński z CNH Ind. w Płocku. W czasie trwania Kongresu powołano nowe władze związku IndustriAll Europe Trade Union w osobie: Luc Triangle, Sylvain Lefebvre, Benoit Gerits, Luis Angel Colunga, nowym sekretarzem generalnym mianowano Luca Triangle’a. W trakcie kongresu uchwalono kilka ustaw nt:

  1. Ochrona przyszłych miejsc pracy w sektorze przemysłu w Europie.

  2. Wzmocnienie działań solidarnych, polityki socjalnej oraz negocjacji na rzecz poprawy warunków i jakości pracy.

  3. Rozwój wskaźników efektywności pracy w firmach wielonarodowych.

  4. Działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia związków zawodowych w Europie.

Wszystkie powyższe uchwały i działania mają na celu poprawę jakości i warunków pracy osób pracujących w sektorze przemysłowym jak również ochronę miejsc pracy dobie światowego kryzysu i cyfryzacji.

Uczestnicy kongresu reprezentowali branże metalową, chemiczną, tekstylną oraz takie kraje jak: Polska, Belgia, Niemcy, Szwecja, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Albania, Macedonia oraz Chorwacja. Wiodącym tematem kongresu był wysoki odsetek ludzi bezrobotnych w Europie, który w niektórych regionach osiągnął poziom 50% jak również tzw. umowom śmieciowym i tymczasowym agencjom pracy (ciekawy przykład ze Szwecji „umowy SMS”). Razem z Rafałem Ludką wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym z prezentacją nt: Umowy śmieciowe.

Celem kongresu było przede wszystkim polepszenie i stabilizacja warunków pracy jak również ukrócenie tzw. umów śmieciowych i zatrudnienia przez tymczasowe agencje pracy, poprzez wypracowanie wspólnego stanowiska na podstawie doświadczeń z różnych Państw.

Dużo uwagi poświęcono również cyfryzacji pracy, która w znaczący sposób ogranicza ilość miejsc pracy osób najsłabiej wykwalifikowanych. Kolejną omawianą rzeczą była kwestia ustawicznego pogorszenia warunków pracy przez pracodawców, wydłużania normatywnego czasu pracy na rzecz elastycznego czasu pracy kosztem czasu poświęconego dla rodziny oraz rozwój własny.

Pracodawcy często również wykorzystują konieczność/możliwość odbycia praktyk przez młodych ludzi jako darmowy sposób świadczenia usług niejednokrotnie powielając tą praktykę unikają konieczności podpisania umowy o pracę.

Ważnym aspektem w obecnych czasach jest również mobilność, która staje się koniecznością uzyskania i utrzymania pracy a powinna być dobrowolnym wyborem przez pracownika. Niejednokrotnie obywatele różnych państw w tym polski emigrują do krajów Europy zachodniej w poszukiwaniu lepszych warunków pracy oraz wynagrodzenia.

Po zakończeniu Kongresu wspólnie ze wszystkim uczestnikami został sporządzony raport podsumowujący prezentacje i omawiane punkty przez wszystkich reprezentantów krajów obecnych na spotkaniu. Wspólnie wypracowane pismo zostanie przedstawione pracodawcom z branży: metalowej, chemicznej i tekstylnej w najbliższym czasie oraz zostanie skierowane do władz komisji pracy i polityki społecznej w parlamencie UE.

Galeria

Opracował:

Łukasz Jarczyński

OPZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.