Stanowisko

Stanowisko

STANOWISKO

Rady Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: sytuacji w przemyśle metalowym

Trwający w Polsce kryzys w znaczącym stopniu dotyka zakłady przemysłu metalowego. Postępujący spadek produkcji jest bezpośrednią przyczyną zwolnień indywidualnych i grupowych w naszych zakładach. W okresie ostatnich dwóch lat według naszej wiedzy pracę w przemyśle metalowym utraciło ponad 5000 osób w tym w samym przemyśle motoryzacyjnym 1200 osób.

W minionym tygodniu zapadła decyzja o zwolnieniu 1500 osób w Fabryce Fiat Auto Poland .To dramat dla zwalnianych i ich rodzin. To przewidywalne konsekwencje dla zakładów kooperujących, które mogą doprowadzić do dalszych zwolnień, których liczba jest dzisiaj trudna do oszacowania, ale może dotknąć nawet 7000 osób w skali kraju, tylko w zakładach pracujących dla Fiata .

Zwolnienia dotknęły już pracowników innych zakładów takich jak np:

Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku – 200 osób,

MIFAM w Milanówku – 260 osób,

BOMBARDIER TRANSPORTATION we Wrocławiu – 600 osób,

REMY AUTOMOTIVE w Świdnicy – 400 osób,

FORMET w Bydgoszczy – 120 osób,

AUTOSAN S.A. w Sanoku – 130 osób

nie licząc umów śmieciowych.

Dalszy brak działań ze strony rządu RP, brak dbałości o przemysł metalowy doprowadzi do jego upadku. Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY zwraca się do rządu RP, a szczególnie do Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego o podjęcie jednoznacznych i skutecznych działań chroniących miejsca pracy polskich pracowników w przemyśle metalowym i innych. Dalsze bierne przyglądanie się sytuacji doprowadzi do tragedii rodzimych pracowników zwłaszcza przy zatrudnieniu pracowników z poza Unii Europejskiej.

Domagamy się podjęcia przez przedstawicieli rządu RP rozmów z Zarządem Koncernu Fiat w celu zminimalizowania skutków zwolnień dla pracowników.

Domagamy się podjęcia działań przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno – Gospodarczych, która powinna wypracować programy i metody zabezpieczające los polskich pracowników i ich rodzin w przypadkach koniecznych zwolnień.

Działania takie są możliwe.

Wiele państw Unii Europejskiej zapobiegając skutkom kryzysu podjęło działania osłonowe proponując swoim obywatelom np. dopłaty na zakup nowego samochodu, co wpłynęło na uratowanie wielu miejsc pracy. W Polsce takich działań zabrakło.

Domagamy się ich wdrożenia.

Jesteśmy gotowi spotkać się z panem premierem w najbliższym dogodnym dla pana terminie w celu omówienia sytuacji w Fabryce Fiat Auto Poland i całym przemyśle metalowym.

 

Rada Federacji

Związków Zawodowych METALOWCY

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.