STANOWISKO IX Zjazdu Krajowego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Bielsku-Białej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2014r.  w sprawie odejścia na świadczenie przedemerytalne bezpośrednio  z zakładu pracy do ZUS

STANOWISKO IX Zjazdu Krajowego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Bielsku-Białej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2014r. w sprawie odejścia na świadczenie przedemerytalne bezpośrednio z zakładu pracy do ZUS

Od wielu lat związkowcy i pracownicy apelują do Rządu RP, aby osoby odchodzące na świadczenie przedemerytalne od razu otrzymywały to świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z pominięciem procedury rejestrowania się jako osoby bezrobotne i otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Uważamy, że w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy, kobieta, która przepracowała 35 lat i mężczyzna, który przepracował 40 lat, powinni mieć prawo przejścia na świadczenie przedemerytalne bezpośrednio z zakładu pracy. Są to osoby z długim stażem pracy odchodzące na świadczenie przedemerytalne najczęściej nie z własnej woli, dlatego też obowiązkowe rejestrowanie się jako osoby bezrobotne i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jest dla nich nie tylko niepotrzebnym obciążeniem, ale przede wszystkim jest uwłaczające. Równocześnie Urzędy Pracy nie mogą pochwalić się sukcesami w proponowaniu pracy osobom oczekującym na świadczenie przedemerytalne.

IX Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY apeluje do Rządu RP o wprowadzenie zmian, tak aby pracownik po wielu latach pracy mógł godnie skorzystać z przysługujących mu świadczeń.

W związku z powyższym oczekujemy:

Zmian w prawie gwarantujących pracownikom odchodzącym na świadczenie przedemerytalne otrzymanie tego świadczenia bez konieczności rejestrowania się i pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

Uważamy, że świadczenie przedemerytalne powinno co do wysokości być związane z minimalnym wynagrodzeniem i wynosić co najmniej 70% jej wysokości.

 

 

Prezydium Zjazdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.