STANOWISKO IX Zjazdu Krajowego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Bielsku-Białej  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2014r.  w sprawie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przechodzących na emeryturę częściową

STANOWISKO IX Zjazdu Krajowego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Bielsku-Białej z siedzibą w Warszawie z dnia 29 listopada 2014r. w sprawie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przechodzących na emeryturę częściową

Przez wiele lat w polskim systemie emerytalnym obowiązywały przepisy uprawniające kobiety do przejścia na emeryturę w wieku 60, a mężczyzn w wieku 65 lat. Reforma systemu emerytalnego podniosła wiek uprawniający do uzyskania emerytury do 67 lat, oraz zrównała w tym zakresie prawa kobiet i mężczyzn. Równocześnie wprowadzono możliwość przejścia na emeryturę częściową dla kobiet w wieku 62 i mężczyzn w wieku 65 lat. Zasadę tę zakwestionował Trybunał Konstytucyjny uznając, że zarówno kobiety jak i mężczyźni w tym względzie powinni być traktowani równo.

Z sygnałów jakie napływają do związków zawodowych wynika, że zasadnym byłoby wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę częściową w jednakowym wieku dla kobiet i mężczyzn, wynoszącym 63 lata.

Federacja Związków Zawodowych Metalowcy zrzesza pracowników zakładów przemysłu metalowego. W bardzo wielu przypadkach i na wielu stanowiskach mimo niewątpliwego postępu technologicznego pracownicy Ci pracują w trudnych warunkach. Wielu z nich kończy aktywność zawodową przed 65 rokiem życia odchodząc na rentę. Programy rządowe mające na celu przekwalifikowanie pracowników starszych, tak aby mogli kontynuować pracę na stanowiskach nie wymagających nadmiernego wysiłku nie weszły w życie.

IX Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY apeluje do Rządu RP o wprowadzenie zmian, które z powodzeniem funkcjonują w innych krajach, albo są właśnie wprowadzane, zapewniających możliwość skorzystania z emerytury częściowej w wieku 63 lat dla kobiet i mężczyzn.

Równocześnie Federacja ZZ METALOWCY nadal podtrzymuje i popiera inicjatywę OPZZ wyrażoną w społecznym projekcie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z lipca 2010 roku umożliwiającą uzyskania praw emerytalnych kobietom po 35, a mężczyznom po 40 latach składkowych.

 

 

 

Prezydium Zjazdu

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.