STANOWISKO VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

STANOWISKO VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

STANOWISKO

VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2010 r.

w sprawie: kryzysu ekonomiczno – gospodarczego

VIII Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY stwierdza, że kryzys ekonomiczno – gospodarczy wbrew zapewnieniom rządu RP w znacznej mierze dotknął pracowników przemysłu metalowego w Polsce.

W wyniku narastających problemów w zakładach pracy, w wielu z nich doszło do znacznych redukcji zatrudnienia, a w innych wprowadzono rozwiązania skutkujące zmniejszeniem zarobków pracowników.

Równocześnie wprowadzone w 2009 roku ustawy antykryzysowe tylko w niewielkim stopniu wspomagają przedsiębiorstwa dotknięte recesją, nie zapewniają skutecznej pomocy państwa dla większości zakładów. W rezultacie skutki kryzysu ponoszą pracownicy, co skutkuje spadkiem poziomu życia pracowników i ich rodzin.

VIII Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY oczekuje od Komisji Trójstronnej ds. Społeczno Gospodarczych rzetelnej oceny sytuacji w przemyśle metalowym i wsparcia działań zarządów przedsiębiorstw oraz związków zawodowych w przezwyciężaniu skutków kryzysu.

Prezydium Zjazdu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.