STANOWISKO z dnia 24 listopada 2011 r.

STANOWISKO z dnia 24 listopada 2011 r.

STANOWISKO

Rady Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z dnia 24 listopada 2011 r.

 

w sprawie: proponowanych zmian w ustawie z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996r. poz. 335 z późn. zmianami) w związku z

przygotowywanym budżetem państwa na 2012 rok.

 

Zamrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny w 2012 r. wpisuje się w politykę rządu RP nastawioną na oszczędności, co zostało przedstawione w expose premiera Donalda Tuska.

W dalszej części swego wystąpienia premier mówił kilkakrotnie o ochronie najuboższych. Tymczasem sięgając do kieszeni całego społeczeństwa, chce równocześnie zmniejszyć pomoc, jaką najniżej uposażeni pracownicy lub rodziny wielodzietne otrzymują w różnej postaci z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który wypracowuje załoga każdego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie oszczędności tego typu nie przysporzy dochodów budżetowi państwa, a zwiększyć może ilość osób ubiegających się o pomoc z MOPS-u, co ewidentnie obciąży budżet państwa.

Federacja Związków Zawodowych METALOWCY stanowczo sprzeciwia się takim praktykom i negatywnie opiniuje propozycje zawarte w projekcie ustawy „ o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Art.6”.

 

 

Rada Federacji

Związków Zawodowych METALOWCY

w Warszawie

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.