STANOWISKO

STANOWISKO

STANOWISKO

Rady Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracą w 2012 roku w wysokości 1500,00 zł, stwierdza, że powyższa kwota nie w pełni satysfakcjonuje członków Rady Federacji oraz osoby najniżej zarabiające.

Obowiązkiem związków zawodowych jest domaganie się od Rządu, by płaca minimalna była rzeczywistym odzwierciedleniem podstawowych potrzeb ludzi pracy najemnej.

 

Rada Federacji

Związków Zawodowych METALOWCY

w Warszawie

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.