Start and GO !

Start and GO !

W dniach 13 – 14 lipca 2021 na platformie ZOOM miało miejsce ostanie spotkanie w ramach realizowanego przez Federacje projektu europejskiego „Start and Go! – Partnerzy społeczni w kierunku skutecznych procesów tworzenia i zarządzania Europejskimi Radami Zakładowymi. W projekcie uczestniczyli związkowcy z Polski, Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji i Serbii. Celem projektu było poprawienie zdolności członków ERZ do przewidywania zamian gospodarczych, rozwiazywania problemów z zaangażowaniem pracowników, promowanie współpracy pomiędzy członkami ERZ, podniesienie świadomości na temat korzyści płynącej z utworzenia i funkcjonowania ERZ. Realizacja projektu „Start and GO” podkreśliła potrzebę ujednolicenia kryteriów i wspierania działania Europejskich Rad Zakładowych, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego i w obliczu pandemii COVID-19. Wiele z zaleceń omawianych podczas przeprowadzonych szkoleń miało na celu przekazanie wytycznych dotyczących sposobów przewidywania i zarządzania wpływem kryzysu COVID-19 na zatrudnienie i przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie funkcjonowania rad do tych nadzwyczajnych okoliczności. Konkluzją ostatniego spotkania była myśl aby zawnioskować do Komisji Europejskiej o zamianę dyrektywy tak aby obowiązek tworzenia ERZ miały firmy zatrudniające 500 osób ( zamiast obecnych 1000 osób ) i ponad 150 pracowników w co najmniej dwóch krajach UE.

MG.  

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.