Święto Pracy w Starachowicach

Święto Pracy w Starachowicach

Związek Zawodowy „Metalowcy” w MAN Bus sp. z o.o. oddział w Starachowicach jako główny organizator obchodów Święta Pracy w Starachowicach zorganizował te uroczystości w dwóch częściach. Pierwsza, oficjalna składała się z odsłonięcia pomnika – tablicy pamiątkowej, przemówień okolicznościowych oraz złożenia wiązanek kwiatów i druga część to piknik pierwszomajowy dla mieszkańców Starachowic. Historia odsłanianego pomnika sięga 1976r kiedy to został on po raz pierwszy zlokalizowany w pobliżu bramy wejściowej ówczesnej Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR w Starachowicach.
Tablica, znajdująca się na kamiennym monumencie została ufundowana przez załogę FSC i była poświęcona Pracownikom Zakładów Starachowickich b. członkom ruchu oporu poległym w walkach z hitlerowskim okupantem w latach 1939 – 1945.
W roku 2006 pomnik został zdemontowany, gdyż po zmianach własnościowych znalazł się na gruncie prywatnym. Związek Zawodowy „Metalowcy”  przez ostatnie 5 lat czynił usilne starania aby znależć nową lokalizację dla historycznego pomnika. Dopiero na początku 2011r udało się osiągnąć porozumienie z obecnymi władzami miasta w sprawie nowej lokalizacji pomnika.  W dniu 1 maja 2011r nastąpiło ponowne, uroczyste odsłonięcie pomnika, na którym obok historycznej tablicy  znalazła się druga tablica o treści:  „Związek Zawodowy „Metalowcy”, który powstał w 1908r, kontynuując tradycje wolnościowe i robotnicze, reaktywuje istniejącą od kwietnia 1976r historyczną tablicę pamiątkową poświęconą pracownikom – członkom ZZ Metalowcy Zakładów Starachowickich.  1 maja 2011r”.
Po uroczystym odsłonięciu pomnika, krótki rys historyczny ruchu robotniczego przedstawił młody historyk Paweł Lewkowicz. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: przewodniczący ZZ Metalowcy kol. Wojciech Petrus oraz działacze lokalnej Lewicy. Przedstawiciele środowisk lewicowych złożyli wiązanki kwiatów. W trakcie oficjalnych uroczystości odegrano Hymn Polski oraz Międzynarodówkę.
Druga część obchodów 1Maja to piknik pierwszomajowy, połączony z konsumpcją kiełbasek i napojów oraz dobrą muzyką. M imo niesprzyjającej pogody w imprezie uczestniczyła duża grupa Starachowiczan.

Wojciech Petrus
Związek Zawodowy „METALOWCY”

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.