Sytuacja na bielskim rynku pracy

Sytuacja na bielskim rynku pracy

Jednym z podstawowych elementów mających wpływ na sytuacje na lokalnym oraz krajowym rynku pracy to poziom aktualnego bezrobocia. Będąc członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bielsku-Białej pragnę zaprezentować kilka danych kształtujących sytuacje w zatrudnieniu w Powiecie Bielskim.

Na dzień 30 września 2016 bezrobocie wyniosło 5,7 % i w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku spadło o 1,5 %.

W samym mieście Bielsko-Biała bezrobocie wynosi 3,5 % i tutaj również zanotowano spadek w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku o 0,9 %.

Dla porównania w kraju stopa bezrobocia aktualnie wynosi 8,5 % i jest ono o 1,1 % niższe do omawianego okresu.

Na dzień ostatniego września w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych ponad 6,5 tysiąca bezrobotnych z których wyłącznie 17,5 % posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W miesiącu wrześniu pracodawcy zgłosili 1231 wolnych miejsc pracy.
W tym dla osób z wykształceniem podstawowym skierowano 491 wolnych etatów, z zawodowym wykształceniem 418, średnim 182 i wyższym 52.

Z ciekawostek przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, że najniższym bezrobociem w kraju może pochwali się miasto Poznań  2,1 %. Natomiast najwyższe bezrobocie utrzymuje się w powiecie Szydłowieckim ( woj. mazowieckie) 28,2%.

 

W województwie śląskim najwyższe bezrobocie od dłuższego czasu utrzymuje się w Bytomiu 15, 3 % a najniższe posiada miasto Katowice 3,0 %

Z powyższych danych dotyczących powiatu bielskiego można wyciągnąć wniosek, że mamy do czynienia z rynkiem pracy pracownika, co w perspektywie negocjacji z pracodawcami daje nam Zakładowym Organizacjom Związkowym spory argument.

A jak sytuacja przedstawia się w innych powiatach ?

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.