Szkolenie 18 – 19 luty 2016

Szkolenie 18 – 19 luty 2016

Zarząd Federacji Związków Zawodowych METALOWCY w Warszawie informuje, że w dniach 18 – 19 luty 2016 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych METALOWCY, Warszawa ul. Długa 29 dla członków Federacji organizuje szkolenie związkowe. Przewodnim tematem szkolenia będzie prowadzenie dokumentacja finansowo – księgowej w działalności związkowej, a także rola i uprawnienia Komisji Rewizyjnej oraz rozliczenia Zakładowych Organizacji Związkowych z urzędami państwowymi. Szkolenie skierowane jest głównie dla sekretarzy, skarbników Zakładowych Organizacji Związkowych, członków Komisji rewizyjnych i osób prowadzących dokumentację finansową Związku. Szkolenie poprowadzi Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ kol. Piotr Dubrownik. Zgłoszenia należy dokonać na adres : sekretariat@federcja-metalowcy.org.pl do dnia 31 stycznia 2016 r., wpłaty do 5 lutego 2016. Z uwagi na ograniczona ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawach organizacyjnych osobą do kontaktu jest V-ce Przewodniczący FZZ Metalowcy kol. Grzegorz Bor nr tel. 531671111. Szczegółowe informacje o szkoleniu w załączniku pdf. – Szkolenie 18-19 02 2016.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.