Szkolenie FZZ 2012

Szkolenie FZZ 2012

W dniach 12-13 kwietnia br. w siedzibie Federacji w Warszawie, odbyło się szkolenie dla tych przewodniczących oraz członków zarządów zakładowych organizacji związkowych, którzy swoje funkcje pełnią od niedawna. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali przez Kol. Romualda Wojtkowiaka ze strukturą organizacyjną i statutem Federacji ZZ Metalowcy i OPZZ. Kolejnymi tematami była min: ochrona działaczy związkowych, uprawnienia zw. zaw. wynikające z Ustawy o Zw. Zaw.,spory zbiorowe, przygotowanie działaczy do negocjacji. Zagadnienia te omówił Paweł Galec – prawnik z OPZZ. Przewodniczący Federacji Kol. Romuald Wojtkowiak poinformował działaczy o działalności Federacji w strukturach europejskich związków zawodowych . Oddzielnym tematem było omówienie przez Andrzeja Strębskiego – specjalistę od polityki społecznej z OPZZ – reformy emerytalnej.

Szkolenie zakończyło się krótkim testem. Wyniki przekonały Zarząd Federacji o słuszności przeprowadzonego szkolenia oraz o kontynuacji w najbliższej przyszłości kolejnego szkolenia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zdyscyplinowanie.

 

Zarząd FZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.