Szkolenie Rady Okręgu Dolnośląskiego

Szkolenie Rady Okręgu Dolnośląskiego

 

W dniach 15 – 17 luty 2018 w Cieplicach – Zdrój kolejna grupa związkowców, przedstawicieli Rady Okręgu Dolnośląskiego wzięło udział w szkoleniu, w ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa”. Spotkanie było doskonałą okazją do podniesienia wiedzy, wymiany doświadczeń, przekazania informacji o sytuacji w poszczególnych zakładach i rozmów o najbliższych planach jakie będzie w tym roku realizować Federacja.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.