Szkolenie Rady Okręgu Kujawsko-pomorskiego

Szkolenie Rady Okręgu Kujawsko-pomorskiego

W dniach 8 – 10 marca 2018 w Ciechocinku grupa 17 związkowców zrzeszonych w Radzie Okręgu Kujawsko-pomorskiego wzięła udział w szkoleniu, w ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy projektu „ Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa” Uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący FZZ Metalowcy zaprezentował sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym omówieniem proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zmian w Kodeksie pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. Przybliżył uczestnikom proces połączenia się Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych oraz przypomniał że w tym roku obchodzimy 110 lecie ruchu związkowego Metalowców w Polsce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.