Tele – porady prawne

Tele – porady prawne

Zarząd Federacji zwiększając możliwość korzystania z porad prawnych oferowanych Zakładowym Organizacjom Związkowym zrzeszonym w Federacji w okresie kwiecień – czerwiec 2022 uruchamia tele-porady prawnicze w wykorzystaniem platformy ZOOM. Tele-porady będę prowadzone i udzielane przez mec. Liwiusza Laskę w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 14.00. Przed poniedziałkowym spotkaniem do piątku osoby zainteresowane konkretnym tematem zgłaszają zagadnienie na email: liwiuszlaska@gmail.com, które zostanie omówione z trakcie ZOOM.

Terminy spotkań oraz link do ZOOM na poszczególne spotkania:  

Terminy kwietniowych spotkań oraz tematyka:

Terminy majowych spotkań oraz tematyka :

Terminy czerwcowych spotkań oraz tematyka:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.