Togheter at Work – ZZ Pracowników Huty Łabędy

Togheter at Work – ZZ Pracowników Huty Łabędy

IndustriAll European podjął wysiłek, aby wskazać ważna rolę branżowych układów zbiorowych pracy. W akcji „Togheter at Work” zwraca uwagę na gwarancje dobrych płac, które są efektem pozytywnego wpływu negocjacji zbiorowych wspieranych przez silne Związki Zawodowe. Kampania „Togheter at Work ” dotyczy budowania siły pracowników i siły związków zawodowych w miejscu pracy. W naszym kraju, aktywnie w akcje włączyła się Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Związek Zawodowy Pracowników Huty Łabędy mocno wspiera akcję i zachęca do członkostwa w organizacji. Siła związku to członkowie!

 

Artur Wilkoń

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.