Trudna sytuacja w motoryzacji

Trudna sytuacja w motoryzacji

W dniu 4 października 2021 w siedzibie Okręgu Śląskiego Federacji spotkali się przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych działających w przemyśle motoryzacyjnym celem omówienia aktualnie trudnej sytuacji w tym sektorze. Od kilku miesięcy w związku z zerwaniem łańcucha dostaw półprzewodników zakłady karoseryjne oraz dostawcy podzespołów ograniczają produkcję, organizują przestoje produkcyjne, wydłużają okresy rozliczeniowe. Sytuacja ta zaczyna bezpośrednio przekładać się na zwolnienie pracowników zatrudnionych przez agencje pracy oraz pracowników zatrudnionych na czas określony, niektóre firmy jak prezentowali uczestnicy spotkania przymierzają się do zwolnień grupowych.  Problem ten dotyczy nie tylko Polski ale całej Europy. Jednak  wiele krajów europejskich posiada rządowe i ustawowe wsparcie na utrzymanie miejsc pracy w przypadkach dekoniunktury w postaci dofinasowania do przestojów  pracowniczych. Niemiecki Kurzarbait  czy włoska Casaintegrale są tego najlepszymi przykładami. W roku ubiegłym dzięki staraniom Federacji, Rada Dialogu Społecznego przyjęła Uchwałę nr 90 stanowiącą o potrzebie wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego, ale polski rząd nie zamierza nadal realizować tej uchwały ! Dlatego też w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele pracodawców z Lewiatana i Związku Rzemiosła Polskiego ( 2 z 6 organizacji pracodawców wchodzących w skład RDS ).  Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem o jak najszybsze zwołanie Zespołu ds. motoryzacji przy Radzie Dialogu Społecznego. 

MG.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.