TZB ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

TZB ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

W dniu 29 czerwca 2022 miało miejsce wirtualne spotkanie członków TZB ds. Przemysłu Motoryzacyjnego w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej Federacji. Posiedzenie Zespołu zostało zwołane na wniosek strony związkowej, w związku z trudnościami jakie występują w przemyśle motoryzacyjnym.

Tematami spotkania było: 

  • realizacja Uchwały 101 Rady Dialogu Społecznego w kontekście uruchomienia przez Rząd środków pomocowych z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych celem utrzymania miejsc pracy w zakładach,
  • zagadnienia związane z elastycznym czasem pracy i zwiększeniem okresów rozliczeniowych, 
  • próbą zawarcia kontraktu branżowego, który mógł by być podstawą do Branżowego Układu Zbiorowego Pracy, 
  • potrzebą szkoleń i przekwalifikowywania się pracowników w kontekście elektro-mobilności, 
  • aktualnej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym, zaprezentowaną przez ekspertów Samaru, 

Kolejne spotkanie zaplanowano w miesiącu październiku. 

mg   

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.