TZB ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

TZB ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

W dniu 23 lutego 2022 miało miejsce posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego. Zespół ten funkcjonujący w ramach Rady Dialogu Społecznego został powołany uchwałą RDS z dnia 19.10.2016 ale dopiero wspólne interwencje central związkowych  doprowadziły do pierwszego spotkania w czerwcu 2021 i 23 lutego , za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii .W trakcie spotkania został przyjęty Regulamin zespołu, wyłoniony współprzewodniczący ze strony pracodawców oraz potwierdzony skład strony społecznej. Z ramienia naszej Federacji członkami zespołu zostali : Grzegorz Bor, Krzysztof Laszczak, Bolesław Klimczak, Alfred Ingnac i Andrzej Gryglicki.  Tematyką obrad było – uruchomienie przez Rząd programu wsparcia dla przedsiębiorstw i pracownik  środków z FGŚP zgodnie z Uchwała nr 101 RDS z dnia 20 października 2021, uruchomienie szkoleń zawodowych dla pracowników z ramach transformacji technologicznej w ramach elektro-mobilności, uelastycznienie rozliczenia czasu pracy.  W temacie uruchomienia środków finansowych strona Rządowa poinformowała, że FGŚP – nie dysponuje taki środkami, natomiast strona społeczna i pracodawcy oczekują rozwiązań kompleksowych, tak jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich ( Kurzarbait w Niemczech czy Casaintegracione we Włoszech). W przypadku elastyczności czasu pracy zgłaszanego przez pracodawców, strona społeczna zaznaczyła, że jest miejsce do dyskusji ale rozwiązania te powinny być przedmiotem zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Jedynym omawiamy tematem w którym zgodne były wszystkie strony było uruchomienie szkoleń.  Następne spotkanie zespołu zgodnie z Regulaminem powinno być zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii najpóźniej w czerwcu br. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.