Ustroń – Jaszowiec 2015

Ustroń – Jaszowiec 2015

W dniach 29-31 maja 2015 Rada Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców zorganizowała szkolenie związkowe, którego przewodnim tematem był „ Spór zbiorowy w zakładzie – uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej”.

Szkolenie przeprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. W szkoleniu udział wzięło ponad 60 osób z kilkunastu zakładów województwa śląskiego oraz przedstawiciele okręgów wielkopolsko-lubuskiego, łódzkiego, warszawskiego oraz dolnośląskiego Federacji Metalowcy.

W trakcie pierwszego dnia związkowcy ugruntowali swoją wiedzę w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych, które coraz częściej są formą prowadzenia dialogu z pracodawcą, natomiast drugi dzień był poświęcony dyskusji panelowej o sytuacji w branży metalowej.

Poszczególni uczestniczyli zaprezentowali swoje zakłady pracy z uwzględnieniem sytuacji w zakresie płac, zrealizowanych tegorocznych podwyżek, funkcjonowania organizacji związkowych. Wymiana informacji i poglądów z tym zakresie pozwoliła w wielu aspektach inaczej spojrzeć na nasze zakłady pracy. Ciekawą informacją podzielili się koledzy z Bobardier Wrocław, u których pracownicy mogą posiadać indywidualne konta emerytalne na zasadzie III filaru. Finansowanie przyszłej indywidualnej emerytury niezależnej od ZUS jest podzielone w równych częściach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W obecnej chwili z tych rozwiązań korzysta ok. 75 % zatrudnionych.

Miła atmosfera spotkania oraz piękno ziemi beskidzkiej sprzyjały licznie prowadzonym dyskusjom oraz wspólnej integracji.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia zgodnie podkreślili, że każde szkolenie związkowe wzbogaca zakres wiedzy, która jest niezbędne w trakcie naszej codziennej związkowej pracy.

Galeria

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.