Walne Zebranie Delegatów NSZZ Metalowcy Alstom Wrocław

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Metalowcy Alstom Wrocław

Obradujące w dniu 20 października 2023 WZD NSZZ Metalowcy Alstom Wrocław wybrało władze związku na kadencje 2023 – 2027. Przewodniczący ponownie został Marek Jędrzejuk otrzymując 100 % ważnie oddanych głosów, wybrano również 10 członków Zarządu i Komisję Rewizyjną. Ogromną zasługa kol. Marka oraz Zarządu jest blisko trzykrotne  zwiększenie uzwiązkowienia w trakcie mijającej kadencji. Gośćmi byli prowadzący zebranie Przewodniczący Rady Lucjan Machul i Mirosław Grzybek. Goście przed zebraniem zapoznali się technologią produkcji i warunkami pracy. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.