Walne Zebranie Delegatów ZZ Pracowników Huty Łabędy

Walne Zebranie Delegatów ZZ Pracowników Huty Łabędy

W dniu 22 marca br. w obecności zaproszonych gości reprezentujących Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce- Wiceprzewodniczącego FZZMiH Piotra Kursatzkyego i Przewodniczącego Rady Okręgu Śląskiego Stanisława Młynarczyka podsumowano pierwszy rok działalności X kadencji ZZPHŁ. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i po wniosku Komisji Rewizyjnej udzielili Zarządowi absolutorium. Zostały uchwalone zmiany w Statucie i Ordynacji  wyborczej.Delegaci wysłuchali referatu Przewodniczącego związku Artura Jacka Wilkonia. Sprawozdania księgowej ZZPHŁ i sprawozdania z działalności spółki ZDG, które przedstawiła Prezes Renata Dębowska. W toku dyskusji zostały omówione wszystkie aspekty i problematyka działalności związkowej. Nie zostały również pominięte tematy dotyczące sytuacji ekonomicznej firm w których prowadzimy działalność. Została podsumowana w kontekście działalności związkowej obecna sytuacja w naszym kraju. Dziękujemy za zaangażowanie i pracę wszystkim członkom Związków Zawodowych.

Artur Jacek Wilkoń

Przewodniczący

Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.