Warsztaty szkoleniowe 9 10 maja 2023

Warsztaty szkoleniowe 9 10 maja 2023

W ramach realizowanego przez IndustariAll Europ projektu „Budowanie zdolności związków zawodowych na rzecz lepszego dialogu społecznego, układów zbiorowych i zrównoważonej odbudowy przemysłu w Europie Środkowo-wschodniej” którego parterem jest Federacja, w dniach 9 10 maja 2023 w Warszawie miały miejsce warsztaty szkoleniowe.  Ich tematem było budowa siły związków  zawodowych poprzez możliwości zwiększania uzwiązkowienie w nowych i obecnych zakładach pracy. Szkolenie poprowadziła Ildiko Kren ( IndustriAll Europ ) Gabi Ibrom ( IG Metall ) Jaromir Vales ( OS Kovo Czechy ) oraz organizatorzy z Federacji – Marek Jędrzejuk ( Alstom Wrocław ) , Łukasz Jarczyński ( CNH Płock ) oraz Justyna Kopa ( Mehle Behr Ostrów Wlkp. ). W trakcie zajęć uczestnicy wymienili się doświadczeniami ze swojej działalności na rzecz pozyskiwania członków związku oraz mieli okazję zapoznać się z praktykami z Czech i Niemiec. 

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.