Webinarium – Zespołu Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

Webinarium – Zespołu Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

W dniu 3 lutego 2021 na wniosek strony związkowej zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii webinarium Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, któremu przewodniczyła pani minister Olga Semeniuk. W trakcie spotkania zostały zasygnalizowane najważniejsze problemy polskiego hutnictwa od sierpnia 2019, kiedy to ministerstwo zorganizowała poprzednie posiedzenie zespołu. Ten fakt pokazuje jak istotne dla obecnego Rządu są zagadnienia tej branży!

Spotkanie poświęcone było dostosowaniu hutnictwa do polityki klimatycznej, udziału w zielonej transformacji, redukcji emisji CO2, nowej ustawy mocowej i szerokorozumianej przyszłości.

Po zamknięciu Wielkiego Pieca w Krakowie, najważniejszą kwestią to koszty opłaty mocowej wprowadzonej przez Rząd od 1 stycznia 2021, która powoduje że energia dostarczana do polskich hut jest blisko 50 zł. droższa za MWG od energii z jakiej korzystają np. huty w Niemczech czy Czechach ! Według wyliczeń Rząd na opłacie mocowej ma „zarobić” w tym roku ponad 5,5 miliarda złotych jakie „wyciągnie” z polskich odbiorców energii z przeznaczeniem na dofinansowanie energetyki.

Sporo miejsca w dyskusji zostało poświęcone zagadnieniu wykorzystania techniki wodorowej do wytopu stali, ale jak to posumował Prezes HIPH A. Dzienniak to daleka przyszłość a hutnictwo oczekuje od Rządu podjęcia działań tu i teraz. Jedyną szansą na obniżenie kosztów to jak poinformował minister Dziadzio to parametryzacja opłaty mocowej.

 

W odpowiedziach na pytania, gdzie mają szukać pracy osoby odchodzące z hutnictwa pan minister odpowiedział że szansą jest nowa rządowa inwestycja w zielone miejsca pracy przy produkcji polskiego samochodu elektrycznego w Jaworznie! Oby to nie było podobnie jak z techniką wodorowa lub centralnym portem komunikacyjnym.

W dalszej części związkowcy domagali się stworzenia klimatu dla zwierania zakładowych i branżowych układów zbiorowych pracy gwarantujących stabilność i bezpieczeństwo zatrudnionym oraz określenia przez Rząd aby przemysł stalowy stał się przemysłem strategicznym gwarantującym bezpieczeństwo przemysłowe.

Kol. Marek Kijas przypomniał, że w 2019 roku członkowie zespołu wskazywali na niebezpieczeństwo, które pojawiało się w Krakowie, strona rządowa uspokajała, obawy się sprawdziły. Dzisiaj obciążenia narzucane przez polski rząd na hutnictwo są jeszcze większe a przecież w tych zakładach pracują ludzie, którzy muszą zapracować na te koszty narzucane na branżę. Europejskie związki zawodowe wzywają wszędzie do podpisywania układów zbiorowych, które gwarantują lepsze warunki dla zatrudnionych, a co robią nasi pracodawcy, mamy przykład w Mittalu. Pozostali pracodawcy stosują tą samą politykę nie zważając na prawa pracownicze. Wszyscy wzywają do dialogu a jak dzisiaj wygląda ten dialog sami widzimy. Mamy wspaniałych pracowników, których pensje są zdecydowanie mniejsze w stosunku do pracowników zachodnich, a koszty życia zaczynają się wyrównywać. Czy brak wsparcia dla hutnictwa nie będzie problemem dla przyszłości kraju? Czy polski rząd i pracodawcy szukający rozwiązań dla branży nie zapomnieli o pracownikach? Mamy branżę jedną z bardziej nowoczesnych na tle Europy, mamy wspaniałych pracowników a nie potrafimy o nich dbać drenując branżę, nakładając coraz większe obciążenia, zakończył Marek Kijas, członek zarządu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.W spotkaniu z ramienia Federacji udział wzięli członkowie Zarządu – M. Grzybek, M. Kijas, K. Wójcik, P. Kurzatsky oraz członkowie Rady Federacji J. Zub i M. Gałuszka. Kolejne spotkanie zaplanowano na kwiecień 2021 ? Oby !

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.